Închirieri locuințe și spații cu altă destinație

Este serviciul care gestionează întocmirea contractelor de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ de stat, locuintele de serviciu ,locuinţele ANL aflate în administrare cât şi a contractelor pentru spatii cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă.
De asemenea, se ocupă cu întocmirea listelor de priorităţi pentru locuinţele ANL , a listelor pentru locuinţele de serviciu şi din fondul locativ de stat, cu administrarea şi exploatarea eficientă a fondului locativ din proprietatea publică şi privată a Municipiului Baia Mare.

Serviciile oferite cetăţenilor:

- întocmește contractele de închiriere pentru locuinţe din fondul locativ de stat și locuințele ANL (aprox.400 locuințe) ;
- întocmește contractele de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe aflate în admnistrare ;
- pune la dispoziție cetățenilor interesați cereri-tip pentru locuințele ANL, locuințele din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu ;
- redactează contractele de vânzare-cumparare a locuințelor din fondul locativ de stat;
- primește și procesează documentele în vederea eliberării ordinului prefectului în vederea întabulării apartamentelor cumpărate din Municipiul Baia Mare ;
- soluţionează cereri şi sesizări ale cetăţenilor în legătură cu locuințele închiriate si spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe ;
- organizează licitatii şi întocmesc documentații, caiete de sarcini, relevee, anunţuri pentru închirierea/vînzarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuinţă din imobilele aflate în proprietatea Municipiului Baia Nare ;
- întocmește listele de priorităţi pentru locuinţele de serviciu, locuințele ANL și din fondul locativ de stat.

Descrierea activităţii serviciului

• In cazul în care unei persoane de pe Lista de priorităti i s-a repartizat o locuinta din fondul de stat, locuinta de serviciu sau locuinta A.N.L. de către Comisia de locuinte aceasta se va prezenta personal în vederea încheierii şi semnării contractului de închiriere
• se vor prezenta acte de identitate pentru toţi membrii familiei ( copii C.I si certificate de nastere) si adeverinţe de salarizare,cupoane de pensie...
• pentru întocmirea şi semnarea contractelor de vânzare-cumpărare se prezintă titularul contractului de închiriere personal. Acesta va completa o cerere tip,care va fi analizata in comisia de locuinte si ulterior in Consiliul Local.
La incheierea contractului de vanzare-cumparare va prezenta actele de identitate, chitanţa prin care a fost achitat avansul sau preţul integral si chitanta prin care a achitat comisionul de 1,5%.
• pentru eliberarea Ordinului de teren aferent apartamentului cumpărat (terenul de sub construcţie) se întocmesc tabele nominale care se inaintează Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş care se înaintează cu adresa semnata de primar
- se depun urmatoarele acte : copie contract de vânzare-cumpărare ,extras C.F., copie buletine titulari, titlu de proprietate,alte acte ( imputernicire,succesiune..).
• pentru solicitare locuinţe ANL si locuinţe din fondul de stat se eliberează cereri-imprimat tipizat (acestea pot fi ridicate de către oricare persoană majoră ).


Locuințe prin ANL

Locuințe din fondul locativ de stat

Locuințe de serviciu


Încasări plăţi - la caseriile de pe str. Vasile Lucaciu nr. 2, Bd. Independenței nr. 2C, str. Școlii nr.1A, str.Gh Șincai nr. 37 - pentru următoarele utilităţi:

• chirii şi taxe comune pentru locuinţe sociale
• chirii şi taxe comune pentru locuinţe ANL
• rate pentru locuinţele cumpărate
• taxe de concesionare a terenurilor
• taxe pentru garaje
• impozitul anual pentru locuinţe şi pentru spaţii
• taxe pentru întocmirea buletinului
• amenzi pentru parcare
• taxa examinare pentru şcoala de şoferi
• taxa pentru pierderea contractelor de închiriere


Program cu publicul
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 15:30 08:30 - 15:30 08:30 - 15:30 12:00 - 17:00 08:30 - 12:00
 
Contact Serviciul Contracte Imobiliare - Șef serviciu: Samir Vaum - exercitare temporară Adresa: Str. Piata Libertatii nr.17 - Cladirea Millenium 2, et.1, cam.6 Telefon: 0262-275587
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Se incarca...