Anunt privind solicitarea acordării exonerărilor de la plata sumelor contractuale datorate bugetului local al Municipiului Baia Mare de către operatorii economici

ANUNȚAducem la cunostința operatorilor economici care se încadrează în categoria de beneficiari ai art.2.1 din H.C.L.97/2020, modificată și completată prin H.C.L.156/2020, că perioada de depunere a cererii pentru solicitarea acordării acestei exonerări, este până la data de 14.07.2020 .
Pentru a beneficia de exonerare, au obligația depunerii unei cereri și a unei declarații, conform modelului aflat pe site-ul Municipiului, la secțiunea Servicii Publice, iar modelul de cerere, declarația și documentele pot fi depuse în format electronic la adresa de email patrimoniu@baiamare.ro sau fizic la Centrul de Informare Cetățeni, str.Gheorghe Șincai, nr.37.Dr.ec. CĂTĂLIN CHERECHEȘ
Primarul Municipiului Baia Mare
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...