Prelungire autorizație TAXI

O autorizaţie taxi atribuită unui autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani.

Cine poate solicita acest serviciu

Transportatorii care au sediul sau domiciliul, după caz, pe raza administrativ-teritorială a localităţii Baia Mare, au autorizație TAXI și doresc prelungirea acesteia.
Condiția principală pentru prelungirea autorizației este ca autovehiculul să nu depășească vechimea de 10 ani de la data fabricației.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru prelungirea autorizației TAXI, se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Depunerea unei solicitări scrise la Biroul Relaţii cu Publicul, care trebuie însoţită după caz de documentele doveditoare, de acte justificative, şi care trebuie să conţină datele de contact ale solicitantului. În urma depunerii, solicitantul primește de la Biroul Relaţii cu Publicul un fluturaș cu numărul de înregistrare al cererii.
Cererea este inregistrată şi ajunge la şeful directiei, care o repartizează şefului de serviciu.

Solicitarea trebuie făcută de către persoana îndreptăţită, care semnează cererea şi comunică datele de contact, iar depunerea actelor se poate face de orice persoană împuternicită în acest sens de către titularul cererii, sau de către acesta personal.


Rezolvare favorabil sau nefavorabil

Şeful de serviciu SMUP repartizează cererea angajaţilor compartimentului transport local-taxi, care o rezolvă in termenul legal.
Posibile rezolvări: favorabil sau nefavorabil.
Timpul de soluţionare a solicitării este de 30 zile, iar în cazuri care necesită o cercetare mai amănunţită 45 zile.
Cum urmăreşte solicitantul soluţionarea problemei:
- primeşte la domiciliu răspuns la solicitare
- poate să verifice la Biroul Relaţii cu Publicul traseul solicitării
- online, pe site-ul instituţiei, se poate verifica stadiul solicitării după numărul de înregistrare.

Toate copiile xerox se vor data, semna şi stampila de transportator, cu menţiunea Conform cu originalul.


Acte necesare

Autorizaţia taxi se prelungeşte pe baza unei documentaţii ce va cuprinde:

a) cererea-tip pentru prelungirea autorizatiei taxi
b) declaraţie pe proprie răspundere privind înregistrarea veniturilor în evidenţele contabile -formular tip
c) autorizaţia taxi respectivă - original
d) certificatul de înmatriculare al autoturismului – copie
e) cartea de identitate a autoturismului – copie
f) certificatul de agreare valabil, emis de R.A.R. – copie
g) autorizaţia de transport - copie
h) contract de dispecerizare - copie
i) cererea-tip pentru eliberarea ecusoanelor taxi
j) chitanţa doveditoare a plăţii taxei pentru prelungire (100 lei) şi a plăţii taxei pentru ecusoane (50 lei).

* CONDITII OBLIGATORII:
- vechimea autoturismului nu depăşeşte 10 ani de la data fabricaţiei;
- transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaţia de transport sau nu i s-a suspendat autorizaţia taxi respectivă în ultimii 5 ani.


Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program Biroul Relaţii cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice Adresa: str Gh. Şincai nr. 37, etaj II, cam. 21 Telefon: 0262 211 001, interior 155, 156, telefon direct 0372 624 155
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...