Modificare autorizaţie transport TAXI la înlocuirea mașinii TAXI

În situația în care doriți înlocuirea mașinii TAXI cu alta, trebuie să vă adresați autorității de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

Cine poate solicita acest serviciu

Transportatorii care au sediul sau domiciliul, după caz, pe raza administrativ-teritorială a localităţii Baia Mare, au autorizații de transport persoane în regim TAXI și doresc înlocuirea mașinii TAXI autorizată inițial.

Maşina nu poate fi mai veche de 10 ani şi nu poate fi mai veche decât maşina pe care o înlocuiţi; punctajul acordat în tabel trebuie să fie cel puţin acelaşi cu al maşinii înlocuite; culoarea maşinii trebuie sa fie obligatoriu albă.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru înlocuirea mașinii TAXI se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Depunerea unei solicitări scrise la Centrul de Informații pentru Cetățeni (C.I.C.), care trebuie însoţită după caz de documentele doveditoare, de acte justificative, şi care trebuie să conţină datele de contact ale solicitantului. În urma depunerii solicitantul primește de la CIC un fluturaș cu numărul de înregistrare al cererii.
Cererea este inregistrată şi ajunge la şeful directiei, care o repartizează şefului de serviciu.

Solicitarea trebuie făcută de către persoana îndreptăţită, care semnează cererea şi ne comunică datele de contact, iar depunerea actelor se poate face de orice persoană împuternicită în acest sens de către titularul cererii, sau de către acesta personal.


Rezolvare favorabil sau nefavorabil

Şeful de serviciu SMUP repartizează cererea angajaţilor compartimentului transport local-taxi, care o rezolvă in termenul legal. Posibile rezolvări: favorabil sau nefavorabil.
Timpul de soluţionare a solicitării este de 30 zile, iar în cazuri care necesită o cercetare mai amănunţită 45 zile.
Cum urmăreşte solicitantul soluţionarea problemei:
- primeşte la domiciliu răspuns la solicitare
- poate să verifice la CIC traseul solicitării
- online, pe site-ul instituţiei, se poate verifica stadiul solicitării după numărul de înregistrare.

În cazul transportului în regim de taxi, autorizaţia de transport se eliberează pentru transport de persoane în regim de taxi, de către autoritatea de autorizare.
Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autorităţii de autorizare în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective
Toate copiile xerox se vor data, semna şi stampila de transportator, cu menţiunea Conform cu originalul.
Autorizaţia de transport va fi retrasa în cazul în care a fost obtinută pe baza unor documente false, pe lângă aplicarea sancţiunilor penale, aşa cum prevede legea.


Acte necesare

• cerere tip
• copie xerox după cartea de identitate a autovehiculului
• copie xerox certificat de înmatriculare sau contract de leasing (dupa caz)
• copie xerox certificat de agreere
• autorizaţie taxi în original
• dovadă privind modul în care este asigurata dispecerizarea - copie xerox
• bon fiscal
• autocolantul vechi
• chitanţa de100 lei pentru autorizaţie - copie xerox - (casieria Primăriei, parter - cam. 7)
• Chitanţa de 50 lei pentru autocolant - copie xerox - la Direcţia de Venituri pe str. Crişan, nr. 2
• tabel punctaj acordat


Unde se depun actele

Actele se depun la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (C.I.C.)
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program C.I.C.

Programul de primire și eliberare documente la Centru de Informații pentru Cetățeni
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Centru de Informații pentru Cetățeni
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice Adresa: str Gh. Şincai nr. 37, etaj II, cam. 21 Telefon: 0262 211 001, interior 155, 156, telefon direct 0372 624 155
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...