Eliberare autorizație transport persoane în regim de închiriere (Rent Car)

Autorizaţia de transport persoane în regim de închiriere se eliberează de către autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

Cine poate solicita acest serviciu

Transportatorul trebuie sa aiba obligatoriu sediul pe raza administrativ-teritoriala a localitatii Baia Mare.

Transportul de persoane în regim de inchiriere se realizează numai de către transportatorii autorizaţi care sunt persoane juridice.

Pentru transportul de persoane in regim de inchiriere şi serviciul de închiriere autoturisme trebuie ca autoturismul respectiv să fie dotat cu portiere de acces şi evacuare în dreptul fiecărei banchete sau scaun pentru clienţi, după caz, precum şi cu spaţiu corespunzător transportului bagajelor de mână şi nu poate transporta mai mult de 4 persoane în afara conducătorului auto.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea autorizației de transport persoane în regim de închiriere se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Depunerea unei solicitări scrise la Biroul Relaţii cu Publicul, care trebuie însoţită după caz de documentele doveditoare, de acte justificative, şi care trebuie să conţină datele de contact ale solicitantului. În urma depunerii, solicitantul primește de la Biroul Relaţii cu Publicul un fluturaș cu numărul de înregistrare al cererii.
Cererea este inregistrată şi ajunge la şeful directiei, care o repartizează şefului de serviciu.

Solicitarea trebuie făcută de către persoana îndreptăţită, care semnează cererea şi ne comunică datele de contact, iar depunerea actelor se poate face de orice persoană împuternicită în acest sens de către titularul cererii, sau de către acesta personal.


Rezolvare favorabil sau nefavorabil

Şeful de serviciu SMUP repartizează cererea angajaţilor compartimentului transport local-taxi, care o rezolvă in termenul legal.
Posibile rezolvări: favorabil sau nefavorabil.
Timpul de soluţionare a solicitării este de 30 zile, iar în cazuri care necesită o cercetare mai amănunţită 45 zile.
Cum urmăreşte solicitantul soluţionarea problemei:
- primeşte la domiciliu răspuns la solicitare
- poate să verifice la Biroul Relaţii cu Publicul traseul solicitării
- online, pe site-ul instituţiei, se poate verifica stadiul solicitării după numărul de înregistrare.

În cazul transportului în regim de taxi, autorizaţia de transport se eliberează pentru transport de persoane în regim de taxi, de către autoritatea de autorizare.
Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autorităţii de autorizare în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective
Toate copiile xerox se vor data, semna şi stampila de transportator, cu menţiunea Conform cu originalul.
Autorizaţia de transport va fi retrasa în cazul în care a fost obtinută pe baza unor documente false, pe lângă aplicarea sancţiunilor penale, aşa cum prevede legea.


Acte necesare

• cererea tip a transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizatie de transport, stabilit conform Legii nr. 38/2003 cu toate modificarile si completarile ulterioare
• copie chitanta plata taxa 100 lei (se achita la casieria Primariei, parter - cam. 7)
• copia certificatului de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului ca transportator persoana juridica
• dovada indeplinirii conditiei de capacitate profesionala, respectiv:
• copia certificatului de competenta profesionala a persoanei desemnate, definita in Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi Regulamentul Comunităţii Europene nr.1071/2009;
• copia atestatului profesional al conducătorului auto, modelul legal emis de A.R.R. pentru serviciul de transport persoane in regim de inchiriere .
• dovada indeplinirii conditiei de onorabilitate, respectiv:
• cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ca aceasta:
- nu a fost condamnata pentru infractiuni de natura comerciala
- nu a fost condamnata pentru infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului
- nu a fost condamnata pentru infractiuni de talharie, crima si viol
• avizul medico-psihologic care atesta ca persoana desemnata este apta pentru a ocupa o functie care concura la siguranta circulatiei, obtinut in conditiile legii.
• declaratie pe propria raspundere privind perioadele in care transportatorul a mai executat servicii de transport in regim de inchiriere, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii si motivul acestora
• dovada indeplinirii capacitatii financiare, respectiv:
- declaratie pe propria raspundere a transportatorului, ca poate asigura spatiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfasura transportul in regim de inchiriere, spatii detinute in proprietate sau in temeiul unui contract de inchiriere
- declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta detine sau are capacitatea financiara de a detine un numar de autovehicule, pe tipuri, in proprietate sau in temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza in realizarea serviciului de transport, precizand care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 142 alin. (6) din Legea nr. 38/2003 pe care le poate indeplini, pe fiecare autovehicul si pe numere de circulatie, daca este posibil .

Orice modificare a uneia sau mai multor conditii de acordare a autorizatiei de transport se va comunica prin declaratie pe propria raspundere a transportatorului autorizat, inaintata autoritatii de autorizare in maximum 30 de zile de la data modificarilor respective.

Toate copiile xerox se vor data, semna si stampila de transportator, cu mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL.

Autorizatia de transport va fi retrasa in cazul in care a fost obtinuta pe baza unor documente false, pe langa aplicarea sanctiunilor penale, asa cum prevede legea.

Autorizatia de transport este valabila 5 ani incepand din momentul emiterii.

Autorizatia de transport in regim de inchiriere se elibereaza in termen de 30 de zile de la data depunerii actelor.


Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parterp


 
Program Biroul Relaţii cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice Adresa: str Gh. Şincai nr. 37, etaj II, cam. 21 Telefon: 0262 211 001, interior 155, 156, telefon direct 0372 624 155
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...