Eliberare autorizație dispecerat TAXI

Pentru a putea desfășura activitate de transport persoane în regim TAXI, trebuie ca transportatorul să aibă un dispecerat, care necesită autorizare.

Cine poate solicita acest serviciu

Transportatorii care au sediul sau domiciliul, după caz, pe raza administrativ-teritorială a localităţii Baia Mare.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea autorizației de dispecerat TAXI se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Depunerea unei solicitări scrise la Centrul de Informații pentru Cetățeni (C.I.C.), care trebuie însoţită după caz de documentele doveditoare, de acte justificative, şi care trebuie să conţină datele de contact ale solicitantului. În urma depunerii solicitantul primește de la CIC un fluturaș cu numărul de înregistrare al cererii.
Cererea este inregistrată şi ajunge la şeful directiei, care o repartizează şefului de serviciu.

Solicitarea trebuie făcută de către persoana îndreptăţită, care semnează cererea şi ne comunică datele de contact, iar depunerea actelor se poate face de orice persoană împuternicită în acest sens de către titularul cererii, sau de către acesta personal.


Rezolvare favorabil sau nefavorabil

Şeful de serviciu SMUP repartizează cererea angajaţilor compartimentului transport local-taxi, care o rezolvă in termenul legal. Posibile rezolvări: favorabil sau nefavorabil.
Timpul de soluţionare a solicitării este de 30 zile, iar în cazuri care necesită o cercetare mai amănunţită 45 zile.
Cum urmăreşte solicitantul soluţionarea problemei:
- primeşte la domiciliu răspuns la solicitare
- poate să verifice la CIC traseul solicitării
- online, pe site-ul instituţiei, se poate verifica stadiul solicitării după numărul de înregistrare

Autorizaţia de dispecerat taxi va fi retrasă în cazul în care a fost obținută pe baza unor documente false, pe lângă aplicarea sancţiunilor penale, aşa cum prevede legea.


Acte necesare

• Cererea-tip pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat taxi
• Taxa de 100 lei (depusă la casieria Primăriei Municipiului Baia Mare, parter - cam. 7)
• Copia certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului
• Declaraţia pe proprie răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisie-recepţie, frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi spaţile necesare
• Copia certificatului de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor
• Copia licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu
• Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleaşi condiţii ca la emitere, şi este valabilă numai pe raza administrativ-teritorială a autorităţii de autorizare
• Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de dispecerat taxi se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere, înaintată autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective
• Toate copiile xerox se vor data, semna şi stampila de către solicitant, cu menţiunea Conform cu originalul


Unde se depun actele

Actele se depun la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (C.I.C.)
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program C.I.C.

Programul de primire și eliberare documente la Centru de Informații pentru Cetățeni
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Centru de Informații pentru Cetățeni
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice Adresa: str Gh. Şincai nr. 37, etaj II, cam. 21 Telefon: 0262 211 001, interior 155, 156, telefon direct 0372 624 155
Descarcă fișiere atașate Cerere autorizație dispecerat
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...