Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Oborului din Municipiul Baia Mare

Transport şi străzi - 14 Mai, 2013
Prin implementarea proiectului de modernizare a străzii Oborului în cartierul Oraşul Vechi, se va realiza: modernizarea spaţiului public urban (stradă, trotuare, parcări), îmbunătăţirea accesibilităţii generale înspre / dinspre cartier, micşorarea timpilor de tranzitare, creşterea potenţialului economic al cartierului, creşterea valorii imobiliare a cartierului, creşterea atractivităţii zonei, atragerea atenţiei potenţialilor investitori şi apariţia unor noi locuri de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor, reducerea gradului de poluare prin reducerea noxelor şi a poluării sonore, creşterea confortuluipublic din punct de vedere al utilită
In acest context, proiectul de modernizare a străzii Oborului, contribuie la realizarea Obiectivului domeniului major de intervenţie al Axei 1, creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane.

Beneficiar: Municipiul Baia Mare


Organism Intermediar:: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest


Autoritatea de Management:: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Program finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”


Valoarea totală a proiectului este de: 13.466.403,68RON, din care TVA 2.553.636,147: asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 10.128.622,11RON şi contribuţia proprie a beneficiarului 784.145,43RON.


Data semnării contractului de finanţare:: 15.02.2013


Perioada de implementare:: 16.02.2013 – 15.12.2015


Obiectivul general al acestui proiect

reprezintă creşterea accesibilităţii cartierului Orasul Vechi prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură publică, cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a cartierului Oraşul Vechi, a arealului urban selectat (zona de acţiune urbană) şi implicit a municipiului Baia Mare, cât şi a zonei înconjurătoare.


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Modernizarea părţii carosabile a străzii Oborului, în concordanţă cu traficul existent şi prognozat si promovarea transportului nepoluant prin amenajarea pistei pentru ciclişti si amenajarea trotuarelor pietonale.

Activităţi:
- desfacere sistem rutier existent si terasamente, ranforsare sistem rutier, refacere sistem rutier, realizare sistem rutier nou;
- lucrări de amenajare a locurilor de parcare şi a staţiilor de autobuz.
- înlocuire borduri existente,
- semnalizare şi marcaje rutiere pentru siguranţa circulaţiei
- execuţie lucrări trotuare pe ambele sensuri,
- execuţie pistă pentru ciclişti în partea dreaptă sens de circulaţie a străzii,
- delimitare trotuare şi pistă cu borduri mici
- refacere zone verzi din zona trotuarelor si a sensului giratoriu

2. Reabilitare pasaj denivelat (infrastructură, suprastructuă, rampe de acces şi zonă de racordare, montare parapete de siguranţă şi pietonale)

Activităti:
- reabilitare infrastructura, suprastructura
- rampa de acces si zona de racordare
- montare parapete de siguranta si pietonale

3. Modernizarea şi extinderea infrastructurii edilitare aferente străzii Oborului

Activităţi
- extindere reţea de canalizare, extindere racorduri de canalizare,
- reabilitare reţea de alimentare cu apă, canalizare, branşamente de apă şi racorduri de canalizare
- achiziţionare şi montare pompe evacuare apă


Prin implementarea proiectului de reabilitare a străzii Oborului, se va realiza:

• Modernizarea spaţiul public urban (stradă, trotuare, parcări, utilităţi);
• Creşterea accesibilităţii înspre/dinspre cartierul Oraşul Vechi, localităţile limitrofe, precum şi către zonele turistice din regiunile acestor localităţi;
• Sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei traficului şi realizarea unui confort pentru participanţii la trafic;
• Acces mai rapid la serviciile medicale, de învăţământ, administrative;
• Mărirea siguranţei în circulaţie şi reducerea numărului de accidente;
• Confort şi siguranţă crescută pentru persoanele cu dizabilităţi;
• Micşorarea timpilor de tranzitare, reducerea consumului de benzină şi a cheltuielilor cu întreţinerea autovehiculelor, cu implicaţii economice pozitive pentru persoanele care utilizează această stradă şi pentru firmele care fac transport de persoane, bunuri, materiale şi servicii pe această stradă;
• Imbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor şi reducerea gradului de poluare prin reducerea noxelor şi a poluării sonore;
• Creştere a valorii terenurilor şi a locuinţelor existente în zona străzii Oraşului Vechi (creşterea valorii imobiliare a cartierului), atragerea turiştilor şi evidenta perspectivă de dezvoltare economică şi socială a acestei zone;
• Creşterea potenţialului economic şi turistic al cartierului Oraşul Vechi, atragerea potenţialilor investitori şi apariţia unor noi locuri de muncă;
• Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi sporirea confortului cetăţenilor prin reabilitarea şi extinderea reţelei edilitare din zona străzii Oborului
• Reducerea cheltuielilor de întreţinere/reparaţie a străzii şi a reţelei edilitare.
• Asigurarea preluării şi evacuării apelor meteorice printr-un sistem de canalizare pluvială.

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt reprezentaţi de către locuitorii cu domiciliul pe str. Oborului, locuitorii cartierului Orasul Vechi, agenţii economici aflaţi în zonă cat si angajatii lor, persoanele care tranzitează municipiul pe această stradă.


 
SCRIE UN COMENTARIU
Se incarca...