Zone productive sustenabile în Baia Mare

Dezvoltare urbană - 05 Mai, 2012
Proiectul îşi propune promovarea conceptului de zona de producţie durabila definită drept “Comunitate a firmelor de producţie şi servicii, care în interiorul unei zone funcţionale şi prin cooperare, doreşte să îmbunătăţească performanţele economice şi sociale, achiziţionarea de instrumente specifice de organizare, de management şi infrastructură” – crearea unei zone de susţinere a afacerilor.

Perioada de implementare: martie 2009 – mai 2012


Valoarea proiectului: 205.000 euro


Sursă de Finanţare: “Europa de Sud-est” (South-East Europe) ,Axa Prioritară 4 - “Dezvoltarea de sinergii transfrontaliere pentru zonele de creştere sustenabilă”


Detalii Proiect

Proiectul urmăreşte de asemenea, facilitarea regenerării unui număr de zone productive conform criteriilor de sustenabilitate, sporind atractivitatea acestor zone pentru investitorii străini şi interni.

Pornind de la obiectivele de sustenabilitate şi conformitate de mediu declarate la nivel european, şi bazându-se pe cele mai bune practici, proiectul urmăreşte să planifice şi să testeze un model de cluster de IMM-uri, sustenabil din punct de vedere social şi al mediului, în orice domeniu de producţie, luând în considerare caracteristicile specifice ale actorilor locali.

SEPA se va concentra asupra identificării şi creării unei figuri profesionale de “manager în cadrul zonei de producţie” care reprezintă interesele IMM-urilor şi poate depăşi fragmentarea acestora, furnizându-le serviciile comune şi optimizând costurile.


SCRIE UN COMENTARIU
Se incarca...