Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare

Dezvoltare urbană - 04 Martie, 2015
COD SMIS 48143

Proiectul a fost depus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte”.

Valoarea totală a proiectului este de 5.373.418,76 lei. Cheltuielile reprezentând contribuţia proprie a UAT Baia Mare este de 2.402.125,85 lei defalcată după cum urmează:: - 1.980.861,94 lei – contribuţia proprie şi contribuţia ce revine Asociaţiilor de Proprietari, reprezentând 40% din valoarea eligibilă totală


- 421.263,91 lei – contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv contribuţia Asociaţiilor de Proprietari


Conform criteriilor de eligibilitate cererea de finanţare conţinând cele 6 blocuri s-a încadrat ca şi rată de co-finanţare a autorităţii publice locale şi asociaţiilor de proprietari la: 20% contribuţia autorităţii publice locale şi 20% contribuţia fecăreia din asociaţiile de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro


Valoarea totală a cererii de finanțare - 5.373.418,76, din care: Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent - 421.263,91


Valoarea eligibilă - 4.952.154,85


Contribuţia proprie - 2.402.125,85, din care: Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile - 1.980.861,94 (inclusiv contribuţia Asociaţiei de proprietari)


Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent - 421.263,91 (inclusiv contribuţia Asociaţiei de proprietari)


Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată - 2.971.292,91


Durata de implementare a proiectului este de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare până la data finalizării ultimei activități. S-a solicitat o extindere a perioadei de implementare cu 8 luni

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 23.04.2014.

Oportunitatea acestui proiect constă în asigurarea unor beneficii cetăţeneşti, prin reducerea valorii la factura de energie termică în blocurile de locuinţe, creşterea confortului termic al cetăţenilor, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi, nu în ultimul rând, sporirea aspectului estetic, din punct de vedere urbanistic. De asemenea, prin izolarea faţadelor/pereţilor exteriori ai clădirii, se asigură înlăturarea condensului de vapori pe suprafaţa interioară a construcţiei (stoparea apariţiei mucegaiului), cât şi reducerea zgomotului şi, implicit, creşterea confortului locuinţei.

Lucrările proiectate se referă la executarea unor lucrări de modernizare şi reabilitare termică a clădirilor propuse. Izolarea termică a elementelor de construcţie se realizează în scopul asigurării climatului interior impus de cerinţele minimale de confort şi economie de energie ale imobilelor.

Cele şase blocuri aprobate prin contractul de finanţare sunt următoarele:
1. str. Alexandru Odobescu nr. 7, Cartierul Săsar, loc. Baia Mare, jud. Maramureș – este vorba de un bloc cu regimul de înălțime P+4 , construit în anul 1968. În prezent nu este reabilitat și nu are spații comerciale la parter. Sunt 20 de apartamente și toți proprietarii au fost de acord cu reabilitarea termică propusă prin acest program
2. str. George Enescu nr. 2, Cartierul Săsar, loc. Baia Mare, jud. Maramureș – este vorba de un bloc cu regimul de înălțime P+4, construit în anul 1968. In prezent nu este reabilitat și nu are spații comerciale la parter. Sunt 20 de apartamente și 19 proprietari au fost de acord cu reabilitarea termică propusă prin acest program
3. str. Dr. Victor Babeş 13 scara A și B, Cartierul Săsar, loc. Baia Mare, jud. Maramureș - este vorba de un bloc cu regimul de înălțime P+10, construit în anul 1967 . In prezent nu este reabilitat și are un spațiu comercial la parter. Sunt în total 88 de apartamente din care 87 de apartamente cu destinația locuință. 77 de proprietarii au fost de acord cu reabilitarea termică propusă prin acest program
4. str. Dr. Victor Babeș nr 21 Scara A și B, Cartierul Sasar, loc. Baia Mare, jud. Maramureș-este vorba de un bloc cu regimul de înălțime P+10, construit în anul 1969 . In prezent nu este reabilitat și are un spațiu comercial la parter. Sunt în total 88 de apartamente din care 87 de apartamente cu destinația locuință. 63 de proprietari au fost de acord cu reabilitarea termică propusă prin acest program.
5. str. Victoriei nr. 54, Cartierul Săsar, loc. Baia Mare, jud. Maramureș - este vorba de un bloc cu regimul de înălțime P+4, construit în anul 1961. In prezent nu este reabilitat și are din construcție spații comerciale la parter. Sunt 36 de apartamente și 30 proprietari au fost de acord cu reabilitarea termică propusă prin acest program.
6. B-dul Decebal nr. 16, Cartierul Republicii, loc. Baia Mare, jud. Maramureș este vorba de un bloc cu regimul de înălțime P+10, construit în anul 1976. In prezent nu este reabilitat și are spații comerciale la parter transformate din apartamente. Sunt în total 44 de apartamente din care 40 de apartamente cu destinația locuință. 36 de proprietarii au fost de acord cu reabilitarea termică propusă prin acest program.

Tipul de lucrări de reabilitare propuse sunt detaliate în documentația tehnică și în principal se referă la:
- Izolarea termică a părţii opace a faţadelor cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 15 cm;
- Izolarea termică a şpaleţilor golurilor de ferestre şi uşi cu sistem termoizolant cu o grosime de 3 cm;
- Izolarea termică a soclului cu sistem termoizolant de soclu cu o grosime de 6 cm;
- Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă (partea vitrată), inclusive închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă şi izolarea termică a parapeţilor;
- Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în zona şarpantei, cu o grosime a termoizolaţiei de 20 cm:
- Lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;
- Refacere trotuar degradat;
- Reparaţii şarpantă şi învelitoare degradată.

Managementul proiectului va fi asigurat de o echipă din cadrul primăriei Municipiului Baia Mare. Echipa de proiect este constituită în funcţie de amploarea financiara şi operaţională a acestuia. Aceasta va fi formată din manager de proiect, asistent manager, responsabil achiziţii publice, responsabili tehnici, responsabili financiari și consilier juridic.

Achiziţiile publice preconizate sunt:

1. Achiziția serviciilor de publicitate și informare
2. Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier pe perioada executării lucrărilor de construcții
3. Achiziția serviciilor de asistență tehnică pe perioada executării lucrărilor de construcții
4. Achiziția lucrărilor de construcții


Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...