Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF7, Cod SMIS 117352

Dezvoltare urbană - 19 Decembrie, 2019
Proiect
"Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF7”
Cod SMIS 117352
 
Beneficiar: Municipiul Baia Mare
 
Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Baia Mare pentru un număr de 5 imobile situate la adresele: Strada Gării nr.7, Bd. Traian nr.17, Bd. Traian nr.27, Bd. Traian nr.29, Bd. Traian nr.31..
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
Obiectiv specific 1 - Reabilitarea termică şi eficientizarea energetică a imobilului din str. Garii nr. 7 în termen de 31 luni;
Obiectiv specific 2 - Reabilitarea termică şi eficientizarea energetică a imobilului situat pe Bd. Traian nr.17 în termen de 31 luni;
Obiectiv specific 3 - Reabilitarea termică şi eficientizarea energetică a imobilului situat pe Bd. Traian nr.27 în termen de 31 luni;
Obiectiv specific 4 - Reabilitarea termică şi eficientizarea energetică a imobilului situat pe Bd. Traian nr.29 în termen de 31 luni;
Obiectiv specific 5 - Reabilitarea termică şi eficientizarea energetică a imobilului situat pe Bd. Traian nr.31 în termen de 31 luni.
 
Implementarea măsurilor de eficienţă energetică propuse prin proiect va duce la îmbunatăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic în interiorul apartamentelor, reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice ale clădirilor reabilitate termic, reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie şi, nu în ultimul rând, sporirea aspectului estetic, din punct de vedere urbanistic.
 
 
Rezultate şi indicatori proiect
 
Rezultate proiect: blocurile din str Gării nr. 7, str. Traian nr. 17, str. Traian nr. 27, str. Traian nr. 29, str. Traian nr. 31 reabilitate termic şi eficientizate din punct de vedere energetic.
 
Indicatori prestabiliţi de realizare:
 
 •  Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră:
589.37 Echivalent tone de CO2;
 •  Eficienţa energetică: numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie:
316 gospodării.
 
Indicatori suplimentari de realizare: 
 
 •  Scăderea consumului anual de energie primară - total proiect: 3363260,3 kWh/an;
 •  Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire - total proiect: 142,57 kWh/m2/an;
 •  Scăderea consumului anual specific de energie - total proiect: 142,57 kWh/m2/an.
 
 
Valoarea totală a proiectului: 11.884.491,73 lei, din care finanțare nerambursabilă: 6.188.804,18 lei; 
Valoare eligibila nerambursabilă din FEDR: 5.260.483,56;
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 928.320,62 lei;
Data de începere a proiectului: 29.09.2016 (data inițierii documentației tehnice)
Perioada de implementare a proiectului: 29.09.2016 - 30.04.2022;
Data semnării contractului de finanțare: 28.11.2019. 

 
 
Primarul Municipiului Baia Mare,
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
 
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Se incarca...