Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare

Dezvoltare urbană - 05 Martie, 2015
cod SMIS 49042

Proiectul “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare” este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”.

Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Organismul Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Obiectiv general: Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare

Obiectiv specific al cererii de finanţare: Reabilitarea termică şi energetică a blocurilor de locuinţe din Piaţa Revoluţiei 5 şi Strada Culturii nr. 1 din municipiul Baia Mare

Investiţiile propuse prin cererea de finanţare pentru eficientizarea energetică a celor 2 blocuri de locuinţe sus-menţionate va contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) prin reducerea costurilor cu încălzirea în mod corespunzător scăderii consumului de energie pentru încălzirea apartamentelor din cele două blocuri cu până la 70% - conform auditului energetic. Acest lucru este important pentru creşterea standardului de viaţă a locatarilor/proprietarilor prin creşterea puterii de cumpărare a acestora, în condiţiile în care locatarii/proprietarii blocurilor de locuinţă propuse pentru reabilitare energetică sunt majoritar persoane cu venituri mici, sub 350 euro/membru de familie. În acest mod proiectul contribuie şi la realizarea obiectivului Municipiului Baia Mare de întărire a coeziunii sociale la nivel local.

Obiectivele proiectului vor contribui la încadrarea Strategiei Europa 2020, astfel:

Prin realizarea obiectivelor specifice ale proiectelor, reabilitarea termică a celor 2 blocuri de locuinţe va contribui la realizarea următoarelor obiective majore ale Strategiei Europa 2020: „reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de nivelurile din 1990; creşterea ponderii surselor regenerabile în consumul final de energie până la 20%; şi urmărirea unei creşteri cu 20% a eficienţei energetice”

Prin crearea de locuri de muncă pe perioada implementării proiectului, proiectul va contribui la un alt obiectiv major al Strategiei Europa 2020, respectiv: „obiectivul de a se ajunge la rata de ocupare a forţei de muncă de 75% pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani”.

Municipiul Baia Mare s-a alăturat Planului de Acţiune pentru Energie Regenerabilă pentru perioada 2011-2020 – PAED (elaborat în concordanţă cu Strategia Europa 2020), având ca şi obiectiv reducerea consumurilor de energie în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, în clădirile publice şi în blocurile de locuinţe, acestea din urmă fiind în majoritatea lor caracterizate printr-un grad redus de izolare termică şi o uzură avansată (analiza SWOT-PAED).

Obiectivul prioritar al PAED este reducerea emisiilor de CO2 cel puţin cu 20% până în anul 2020, având ca an de referinţă anul 2008, şi promovarea/implementarea pe plan local de investiţii care să conducă la utilizarea eficientă a energiei prin îmbunătăţirea performanţelor energetice.

Rezultatele previzionate ale PAED, în urma reabilitării termice a clădirilor municipiului Baia Mare, sunt următoarele:
- scăderea consumului de gaz metan cu 20%;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
- reducerea cheltuielilor cu încălzirea pe perioada iernii;
- reducerea cheltuielilor cu climatizare pe perioada verii;
- creşterea confortului oferit de clădiri;
- ameliorarea aspectului urbanistic al oraşului;
- reducerea costurilor aferente consumului de energie electrică şi gaz metan.

Beneficiarii direcţi ai activităţilor proiectelor vor fi proprietarii şi locatarii imobilelor implicate – un număr de 134 apartamente care vor beneficia de îmbunătăţirea confortului termic interior al apartamentelor, reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice şi, ca urmare, de reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire. De asemenea, prin alocarea finanţării din fonduri europene, guvernamentale şi locale, cetăţenii vor beneficia de o reducere substanţială a costurilor de investiţie, având astfel acces la lucrări pe care nu le-ar fi putut realiza din fonduri proprii.

Durata de implementare a proiectului: 29.11.2014 – 28.12.2015


Valoarea totală a proiectului: 2.912.566,06 lei


Lucrări de reabilitare termică care se vor efectua prin proiect:
 
 
Bloc
Lucrări
Caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate
Piaţa Revoluţiei nr. 5
Reabilitare termică anvelopă - faţadă parte opacă
Reabilitare termica anvelopă - termo-hidroizolare terasă
Reabilitare termica anvelopă - faţadă parte vitrată
Termoizolarea pereţilor se va realiza cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime
Termohidroizolarea terasei se va realiza cu vată minerală bazaltică de 24 cm grosime
Partea vitrată se va realiza cu tâmplărie termoizolantă din profile PVC cu 5 camere
Strada Culturii nr. 1
Reabilitare termică anvelopă - faţadă parte opacă
Reabilitare termica anvelopă - termo-hidroizolare terasă
Reabilitare termica anvelopă - faţadă parte vitrată
 
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...