H.C.L. nr. 308 din 29.07.2022

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJĂRI ACCESE RUTIERE SI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE" generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu, nr. 163, iniţiator: S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.
Se incarca...