H.C.L. nr. 208 din 28.04.2022

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F. a obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de locuire sociala și acces la serviciile de baza în cartierul Vasile Alecsandri ZUM Craica”
Se incarca...