H.C.L. nr. 383 din 18.12.2020

privind aprobarea Studiului de oportunitate și întocmirea unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 31 mp, înscris în C.F. nr. 104916 Baia Mare nr. cadastral 104916, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Victoriei, nr. 45, pe care este edificată o extindere la apartamentul nr. 3, proprietatea SC Bussines MB Exim SRL
Se incarca...