H.C.L. nr. 371 din 17.11.2021

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă şi a preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate a Municipiului Baia Mare în anul de producţie 2022
Se incarca...