H.C.L. nr. 266 din 09.09.2021

de aprobare a modificării și completării H.C.L. nr. 318/2020 de aprobare a participării la Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin depunerea cererii de finanțare ”Împreună în cursa anti SARS-CoV-2” precum și aprobarea bugetului și a angajării cheltuielilor de la bugetul local necesare pentru acest proiect
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 266 din 09.09.2021 Anexa 1
Se incarca...