H.C.L. nr. 321 din 09.08.2022

privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Baia Mare, dat în administrare, prin gestiune directă, conform HCL 94/2022, Serviciului Public Ambient Urban
Se incarca...