H.C.L. nr. 319 din 06.10.2020

de aprobare a participării la Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e - guvernare, e - învăţare, e - incluziune, e - cultură, e - sănătate, prin depunerea cererii de finanțare “EDU BM Educație digitală în Municipiul Baia Mare”, precum și aprobarea bugetului și a angajării cheltuielilor de la bugetul local, necesare pentru acest proiect
Descarcă fișiere atașate Descarcă H.C.L. nr. 319 din 06.10.2020
Se incarca...