Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană

Stategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Baia Mare este un document cu caracter strategic.

Ea propune o serie de obiective ce urmăresc asigurarea creşterii economice şi a bunăstării populaţiei, într-o manieră care să fie sustenabilă şi sigură.

Lucrarea este structurată în patru capitole principale: analiza situaţiei actuale, diagnosticul, abordarea strategică şi planul de acţiune.

Caracterul integrat al strategiei este asigurat prin intercorelarea tuturor domeniilor de analiză şi acţiune, dar şi a tuturor factorilor de co-influenţă, astfel încât implementarea proiectelor să permită obţinerea de beneficii şi efecte sinergice.

Atragerea fondurilor structurale pentru investiţii de tip hard sau de tip soft constituie un obiectiv al prezentului document strategic, însă nu se limitează la acestea.

Scopul principal este acela de a realiza un document-cadru cu o direcţie clară, care, prin implementare, să determine modificări structurale de impact benefic şi multiplicativ în mecanismul urban.
Se incarca...