Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă din data de 26.06.2018, la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier debutant la Serviciul Contracte Imobiliare

28 Iunie, 2018
Primăria Municipiului Baia Mare
Comisia de soluționare a contestațiilor
 
Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă din data de 26.06.2018, la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacanta de consilier debutant la Serviciul Contracte Imobiliare
 
            Având în vedere prevederile art. 63 și art.  64 alin (2) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr. 761/2017, comisia de soluționare a contestațiilor comunică urmatorul rezultat:
 
Nr. crt.
Numele și Prenumele
contestatarului
Punctaj probă
inițial
Punctaj probă
după contestație
Rezultat
contestație
1 Ciontea Cristina Ioana 44,70 43,50 RESPINSĂ
 
 
Afișat astăzi, 28.06.2018  ora  10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Se incarca...