Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba de interviu din data de 05.10.2018, la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier principal la Serviciul Salubrizare, Iluminat și Lista cuprinzând rezultatele finale obtinute de candidati

09 Octombrie, 2018
Se incarca...