Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul Direcției Taxe și Impozite

09 Iunie, 2021
Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare și prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de concurs comunică următorul rezultat la etapa de selecţie a dosarelor de înscriere, în conformitate cu prevederile art. 67¹ din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare al dosarului candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Observaţii


Inspector, clasa I, grad profesional debutant ( administrator rețea) la Serviciul Evidența și Încasarea Veniturilor, cu durată normală a timpului de muncă

1.

Număr de înregistrare dosar

22444/21.05.2021

Admis

-

2.

Număr de înregistrare dosar 22802/25.05.2021

Admis

-

3.

Număr de înregistrare dosar 23839/31.05.2021

Admis

-

4.

Număr de înregistrare dosar 23956/02.06.2021

Respins

Nu îndeplineste condiția de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre domeniile de licență: Matematică, Informatică, Fizică, Ingineria sistemelor, Calculatoare și tehnologia informației, Cibernetică, statistică și informatică economică sau în specializarea Contabilitate și informatică de gestiune.

Inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Evidența și Încasarea Veniturilor, cu durată normală a timpului de muncă

1.

Număr de înregistrare dosar

21876/18.05.2021

Admis

-

2.

Număr de înregistrare dosar 22502/21.05.2021

Admis

-

3.

Număr de înregistrare 22980/25.05.2021

Admis

-

4.

Număr de înregistrare dosar 22817/25.05.2021

Admis

-

5.

Număr de înregistrare dosar 23153/26.05.2021

Admis

-

6.

Număr de înregistrare dosar 23283/27.05.2021

Admis

-

7.

Număr de înregistrare dosar 23796/31.05.2021

Respins

Nu face dovada de minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

8.

Număr de înregistrare dosar 23572/28.05.2021

Admis

-

9.

Număr de înregistrare dosar 23867/31.05.2021

Admis

-

10.

Număr de înregistrare dosar 23887/31.05.2021

Admis

-

11.

Număr de înregistrare dosar 24016/02.06.2021

Admis

-

12.

Număr de înregistrare dosar 24053/02.06.2021

Admis

-

13.

Număr de înregistrare dosar 24117/02.06.2021

Admis

-

14.

Număr de înregistrare dosar 24039/02.06.2021

Admis

-

15.

Număr de înregistrare dosar 24140/02.06.2021

Admis

-

Inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Executare Silită,cu durată normală a timpului de muncă

1.

Număr de înregistrare dosar

21888/18.05.2021

Admis

-

2.

Număr de înregistrare dosar 22332/20.05.2021

Admis

-

3.

Număr de înregistrare dosar 22983/25.05.2021

Respins

Nu prezintă copii legalizate sau documente originale conform art. 1 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

4.

Număr de înregistrare dosar 23002/26.05.2021

Admis

-

5.

Număr de înregistrare dosar 23296/27.05.2021

Respins

Nu prezintă copii legalizate sau documente originale conform art. 1 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

6.

Număr de înregistrare dosar 23284/27.05.2021

Admis

-

7.

Număr de înregistrare dosar

23463/27.05.2021

Respins

Nu face dovada de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

8.

Număr de înregistrare dosar 23558/28.05.2021

Admis

-

9.

Număr de înregistrare dosar 23764/31.05.2021

Admis

-

10.

Număr de înregistrare dosar 23836/31.05.2021

Admis

-

11.

Număr de înregistrare dosar 23803/31.05.2021

Admis

-

12.

Număr de înregistrare dosar 23889/31.05.2021

Admis

-

13.

Număr de înregistrare dosar 23972/02.06.2021

Admis

-

14.

Număr de înregistrare dosar 24015/02.06.2021

Admis

-

15.

Număr de înregistrare dosar 24020/02.06.2021

Admis

-

 
 
Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor susţine proba scrisă în data de 15.06.2021, ora 10.00, la Sala de conferințe din cadrul Clădirii Millennium Bussiness Center M1, Str. Vasile Lucaciu nr. 2, Baia Mare.
 
• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 618 alin. (16) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până în data de 10.06.2021 ora 10.20
 
Afişat astăzi 09.06.2021, ora 10:20 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare
Se incarca...