Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Șef Birou Transport Public, Protecție Civilă

16 August, 2022
     Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a), prevederile art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare și preverile art. 618 alin. (10) lit. a) și alin. 21 din Ordonanța nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, comisia de concurs comunică următorul rezultat la etapa de selecţie a dosarelor de înscriere, conform prevederile art. 67¹ din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare:
 
Nr.
crt.
Numărul de înregistrare al
dosarului candidatului
Rezultatul selecţiei
dosarelor
Observaţii
1. Nr. înregistrare:
35.175/08.08.2022
Admis --
2. Nr. înregistrare:
35.266/08.08.2022
Admis --
 
• Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor susţine proba scrisă în data de 19.08.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 618 alin (16) din Ordonanța nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și conform art. 63 și art. 64 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până în data de 17.08.2022 ora 10:30.

      Afişat astăzi 16.08.2022 ora 10:30 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Se incarca...