Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 17.10.2019 proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector superior la Biroul Monitorizare Bugete și Execuție Bugetară

10 Octombrie, 2019
Primăria Municipiului Baia Mare
Comisia de concurs
 
Rezultatul solecției dosarelor de înscriere
 
la concursul de recrutare organizat în data de 17.10.2019 proba scrisă,
pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector superior la Biroul Monitorizare Bugete și Execuție Bugetară
 
            Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) și art.  50 alin (2) din Hotărârea Guvernului. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr. 761/2017, comisia de concurs comunică urmatorul rezultat la etapa de selecție a dosarelor de înscriere:
 
Nr. crt.
Numele și Prenumele
candidatului
Rezultatul selecției
dosarelor
Observații
1 Băban Ioana Admis -
2 Mihiș Mariana Admis -
3 Pop Dorina Anca Admis -
 
• Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor susţine proba scrisă în data de 17.10.2019, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
• Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 761/2017, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestatiilor până în data de 11.10.2019, ora 14:00
 
Afișat astăzi, 10.10.2019  ora  14:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Se incarca...