Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare oganizat în data de 25.02.2020 proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de consilier debutant și inspector asistent la Compartimentul Stare Civilă și inspector asistent la Biroul Evidența Informatizată a Persoanei

14 Februarie, 2020
UPDATE 17.02.2020 - ERATĂ: Selecția dosarelor republicată ca urmare a îndreptării erorii materiale.
 
Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 761/2017, comisia de concurs comunică următorul rezultat la etapa de selecţie a dosarelor de înscriere:
 


 
• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 761/2017, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până în data de 17.02.2020, ora .13:00.
 
Afişat astăzi 14.02.2020, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
 
 

ANUNȚ

Candidaţii declaraţi admişi la proba de selecție a dosarelor, vor susţine proba scrisă în data de 25.02.2020, ora 10:00, în Sala multifuncțională de la Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" din Baia Mare, Str. Gh. Şincai Nr. 25.
 
 
Afişat astăzi 14.02.2020, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Se incarca...