Rezultatul probei scrise la examenul organizat în vederea promovării în clasă a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare – Direcția Poliția Locală

10 Septembrie, 2021

Primăria Municipiului Baia Mare

Comisia de examen

 

 

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 08.09.2021 în vederea promovării în clasă a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare Direcția Poliția Locală

 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.11 din Ordinul nr.1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:

Nr

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Serviciul/

Biroul

Punctaj

probă

Rezultatul

probei

1.

Nr. înregistrare dosar:

35708/24.08.2021

 

Biroul Ordine Publică

72,20

puncte

Admis

 

Conform art. 4 (3) Secţiunea 2 din Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidatii declarați admisi la proba scrisa vor sustine interviul in data de 10.09.2021 ora 14:00 la sediul Direcției Poliția Locală

 

Afişat astăzi, 10.09.2021 la ora 09:15 la sediul Sediul Primăriei Municipiului Baia Mare

 

 

 

 

 

 

 

Secretar comisie: Mico Roberta _________________

 

Descarcă fișiere atașate Descarcă rezultatul probei scrise
Se incarca...