Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2022 proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Monitorizare Bugete și Execuție Bugetară din cadrul Direcției Gestiune Bugetară

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2022 proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Monitorizare Bugete și Execuție Bugetară din cadrul Direcției Gestiune Bugetară

Afişat astăzi, 13.05.2022 la ora 10.30 , la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.


ANUNŢ
privind data susţinerii probei de interviu a concursului de recrutare organizat în
data de 12.05.2022 proba scrisă, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Monitorizare Bugete și Execuție Bugetară din cadrul Direcției Gestiune Bugetară


Proba de interviu la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Monitorizare Bugete și Execuție Bugetară din cadrul Direcției Gestiune Bugetară va fi susţinută în data de 18.05.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 37.


Afişat astăzi, 13.05.2022 la ora 10.30 , la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Se incarca...