Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 09.05.2022 proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Protecția Mediului - Direcția Poliția Locală

11 Mai, 2022
Primăria Municipiului Baia Mare
Comisia de concurs
 
Rezultatul probei scrise
la concursul de recrutare oganizat în data de 09.05.2022 proba scrisă,
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de polițist local clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Protecția Mediului - Direcția Poliția Locală, cu durată normală a timpului de muncă
 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile şi completatările ulterioare, conform prevederile art. 67¹ din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:
 
Nr.
crt.
Numărul de înregistrare al
dosarului candidatului
Punctaj Rezultatul probei
1. Nr.înregistrare: 20128/21.04.2022 51,47 puncte Admis
2. Nr.înregistrare:17659/07.04.2022 40,93 puncte Respins
3. Nr.înregistrare:18725/13.04.2022 22,87 puncte Respins
 
     Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din HG nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile şi completatările ulterioare, şi conform art. 618 alin (14) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

     Conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile şi completatările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută, pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv până la data de 12.05.2022, ora 11:30, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
 
 
ANUNŢ
Privind data susţinerii probei de interviu
a concursul de recrutare oganizat în data de 09.05.2022 proba scrisă,
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de polițist local clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Protecția Mediului - Direcția Poliția Locală, cu durată normală a timpului de muncă
 
Proba de interviu la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de polițist local clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Protecția Mediului - Direcția Poliția Locală, cu durată normală a timpului de muncă, va fi susţinută în data de 13.05.2022 de la ora 13:00 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
 
 
Afişat astăzi, 11.05.2022 la ora 11:30, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Descarcă fișiere atașate REZULTATUL PROBEI SCRISE
Se incarca...