Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Contracte Imobiliare

22 Noiembrie, 2021
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile şi completările ulterioare, conform prevederile art. 67¹ din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:
 
Nr.
crt.
Numărul de înregistrare al
dosarului candidatului
 
Punctaj probă
Rezultatul
probei
1.
Nr de înregistrare:
46.669/05.11.2021
 
65,00 puncte Admis
2. Nr de înregistrare:
46.315/04.11.2021
20,00 puncte Respins
 
Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din HG nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile şi completările ulterioare, şi conform art. 618 alin (14) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută, pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv până la data de 23.11.2021 ora 15:45 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
 
Afişat astăzi, 22.11.2021 la ora 15:45, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
 
 
ANUNȚ
Privind data susţinerii probei de interviu a concursului de recrutare organizat în data de 22.11.2021 proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contracte Imobiliare
 
 
Proba de interviu la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării
funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Contracte Imobiliare va fi susţinută în data de 25.11.2021 de la ora 09:00 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
 
Afişat astăzi, 22.11.2021 la ora 15:45 , la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Se incarca...