Rezultatul probei de interviu susținută în data de 16.08.2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Asociații de Proprietari

16 August, 2022
      În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 61, alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art. 67¹ din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:
 
Nr.
crt.
Numărul de înregistrare al dosarului
candidatului
Punctaj probă
Rezultatul probei
de interviu
1. Număr de înregistrare 32727/20.07.2022 88,00 puncte Admis 
 
     Conform art. 61 alin. (5) din HG nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 618 alin (14) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunt declaraţi admişi la proba de interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

     Conform art. 62 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

     Conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută, pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv până la data de 17.08.2022, ora 15.45 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare
 
     Afişat astăzi 16.08.2022, ora 15.45 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare
Descarcă fișiere atașate Descarcă rezultatul probei de interviu
Se incarca...