Rezultatul probei de interviu susținută în data de 10.01.2019 în vederea ocupării postului contractual de manager de proiect din cadrul Proiectului ''Școala așa cum ne place!'' – Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație

10 Ianuarie, 2019
Primăria Municipiului Baia Mare
Comisia de selecție
 
Rezultatul probei de interviu susținută în data de 10.01.2019 în vederea ocupării postului contractual de manager de proiect din cadrul Proiectului ''Școala așa cum ne place!'' – Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație
 
            Având în vedere prevederile art. 17 din cadrul Procedurii de recrutare și selecție pentru încadrarea de personal cu contract de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei aprobată prin Dispoziția nr. 740/2018, comisia de selecție comunică următoarele rezultate ale interviului:
 
Nr. crt.
Numele și Prenumele
candidatului
Punctaj interviu
Rezultatul probei
de interviu
1. Oneț Romana 83,67 ADMIS
 
 
• Conform art. 16 alin. (3) din cadrul Procedurii de recrutare și selecție pentru încadrarea de personal cu contract de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei aprobată prin Dispoziția nr. 740/2018, sunt declarați admiși la proba de interviu, candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

• Conform art. 18 din cadrul Procedurii de recrutare și selecție pentru încadrarea de personal cu contract de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei aprobată prin Dispoziția nr. 740/2018, candidații nemulţumiți de punctajul obţinut pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului, respectiv până la data de 11.01.2019, ora 16:10 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare
 
Afișat astăzi, 10.01.2019  ora  16:10, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Descarcă fișiere atașate Descarca rezultatul probei de interviu
Se incarca...