Rezultatul probei de interviu la concursul organizat în vederea promovării în clasă a funcţionarilor publici din cadrul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, Direcția Poliția Locală

13 Septembrie, 2021
Rezultatul probei de interviu la examenul organizat în data de 08.09.2021 proba scrisă, în vederea promovării în clasă a funcţionarilor publici din cadrul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, Direcția Poliția Locală
 
 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 61, alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:
 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare al dosarului candidatului

Punctaj probă

Rezultatul probei

de interviu

1.

Nr. înregistrare dosar:

35708/24.08.2021

80,67 puncte

Admis

 
     Conform art. 61 alin. (5)  din HG nr. 611/2008, cu modificarile şi completatările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba de interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
 
     
Afişat astăzi, 13.09.2021 la ora 09:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

 

Descarcă fișiere atașate Descarcă rezultatul probei de interviu
Se incarca...