Rezultatele finale la concursul organizat în data de 08.09.2021 în vederea promovării în clasă a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, Direcția Poliția Locală

13 Septembrie, 2021
Rezultatele finale obținute de candidați la examenul organizat în data de 08.09.2021 în vederea promovării în clasă profesională a funcţionarilor publici din cadrul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, Direcția Poliția Locală
 
 
În conformitate cu prevederile art. 618 alin (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 4 (4) din Ordinul nr.1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului:
 
Nr.
crt.
Candidat
Punctaj probă
scrisă
Punctaj
interviu
Punctaj
final
Rezultat final
1 Nr. înregistrare dosar:
35708/24.08.2021
 
72,20
puncte
80,67
puncte
152,87
puncte
ADMIS
  
Afişat astăzi, 13.09.2021 la ora 15:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

 

Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...