Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ''Schimbare de funcțiune a zonei și parcelare teren pentru construire locuințe individuale'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Sebeșului f.n.

09 Iulie, 2020

ANUNŢ

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică următoarele:
 
La solicitarea doamnei ............. s-a întocmit documentația pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune a zonei și parcelare teren pentru construire locuințe individuale”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Sebeșului FN.
Această inițiativă este una cu caracter privat, nu aparține consilierilor locali sau primarului Municipiului Baia Mare, Dl. Cătălin Cherecheș.
Prevederile legale obligă primarul să promoveze proiectul de hotărâre în Consiliul Local, iar consilierii locali sunt cei în drept să decidă asupra aprobării sau respingerii proiectului.
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 9 iulie 2020 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 10 iulie 2020.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
 

Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
 
Se incarca...