Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE A ZONEI ÎN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE'', în Baia Mare, Str. Sebeșului F.N.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE A ZONEI ÎN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” în Baia Mare, Str. Sebeșului F.N., iniţiatori: Mureșan Marin și soția Mureșan Monica-Maria, Chiș Ștefan, Big Marius-Lucian și soția Big Adina-Gheorghina, Pașca Ana-Maria, Gherghel Alexandru-Ioan și soția Gherghel Cornelia-Corina-Maria, Vinț Andrei și soția Vinț Luciana-Cristina, Stan Ioan-Aurelian și soția Stan Panseluța, Rogozsan Alin Claudiu, Godja Vasile Ioan și soția Godja Amalia Corina Rogozsan Marius-Florin și soția Rogozsan Adriana-Ramona

Publicăm proiectul de hotărâre în data de 14 noiembrie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției, iar în data de 15 noiembrie în presa scrisă.

Precizăm că proiectul de hotărâre, rapoartele de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.
Se incarca...