Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe'', Municipiul Baia Mare, strada Miron Costin, f.n., inițiator Kishegyi Balazs

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe", Municipiul Baia Mare, strada Miron Costin, f.n., Județul Maramureș, inițiator Kishegyi Balazs

Publicăm proiectul de hotărâre în data de 19 decembrie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 20 decembrie 2019.

Precizăm că proiectul de hotărâre, rapoartele de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.
Se incarca...