Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Introducere teren in intravilan și parcelare pentru zonă de locuințe'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Copalnic fn.

21 Ianuarie, 2022
ANUNŢ
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică următoarele:
 
Având în vedere solicitarea nr. 49117/23.11.2021 s-a întocmit documentația pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren in intravilan și parcelare pentru zonă de locuințe”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Copalnic fn., inițiatori: Simon Marius Emil și Simon Silvia Ramona,Neagotă Dan și Neagotă Adriana-Larisa

Această inițiativă este una cu caracter privat, nu aparține consilierilor locali sau primarului Municipiului Baia Mare, Dl. Cătălin Cherecheș.
Prevederile legale obligă primarul să promoveze proiectul de hotărâre în Consiliul Local, iar consilierii locali sunt cei în drept să decidă asupra aprobării sau respingerii proiectului.
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 21 ianuarie 2022 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției iar în presa scrisă în 22.01.2022.
Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.

Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare 
Se incarca...