Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mihai Eminescu, fn., inițiator: Adomnicăi Delia

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mihai Eminescu, fn. , identificat prin CF nr. 120732 Baia Mare, nr. cadastral 120732, inițiator: Adomnicăi Delia.

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 4 iunie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 5 iunie 2019.
Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.
Se incarca...