Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn, inițiatori: Kalisch Sorin Gheorghe, Silagyi Adina-Valeria, Andreicuț Paul-Alin, Chencian(fostă Silagyi) Roxana și Silagyi Daniel Alexandru

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn., inițiatori: Kalisch Sorin Gheorghe, Silagyi Adina-Valeria, Andreicuț Paul-Alin, Chencian (fostă Silagyi) Roxana și Silagyi Daniel Alexandru

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 25 februarie 2020, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, în presa scrisă și îl afişăm la sediul instituției.
Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.
Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.

Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...