Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru Locuință unifamilială P+1, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Ciocârliei F.N., iniţiator: Varga Salustia Elena

Anunț


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre

Privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Ciocârliei F.N., iniţiator: VARGA SALUSTIA ELENA

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 10 septembrie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 11 septembrie 2019.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.
Se incarca...