Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Extindere locuință'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare strada Lăcătuș nr. 12, respectv 12A, iniţiator: Ciplea Mihai

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere locuință”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare strada Lăcătuș nr. 12, respectv 12A, iniţiator: Ciplea Mihai.

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 13 septembrie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției iar în data de 14 septembrie în presa scrisă.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.
Se incarca...