Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE P+2, ÎMPREJMUIRE TEREN, CLĂDIRE BIROURI P+2, PLATFORME BETONATE, MAGAZII DEPOZITARE, BAZIN REZERVĂ APĂ, CABINĂ POARTĂ, TOTEM, STEAGURI, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ŞI AMENAJARE ACCES DIN DN 1C, generat de imobilul situat în Baia Mare, b-dul Independenței F.N, iniţiator: S.C. OBERHAUSER INVEST S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE P+2, ÎMPREJMUIRE TEREN, CLĂDIRE BIROURI P+2, PLATFORME BETONATE, MAGAZII DEPOZITARE, BAZIN REZERVĂ APĂ, CABINĂ POARTĂ, TOTEM, STEAGURI, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ŞI AMENAJARE ACCES DIN DN 1C”, generat de imobilul situat în Baia Mare, b-dul Independenței F.N, iniţiator: SC OBERHAUSER INVEST SRL

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 7 martie 2018, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro, în presa scrisă şi îl afişăm la sediul instituției.

Precizăm că proiectul de hotărăre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot trasmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.

Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...