Lista funcționarilor publici care pot participa la examenul organizat din data de 28.09.2022 în vederea promovării în clasă a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare – Direcția Poliția Locală

20 Septembrie, 2022

 

Primăria Municipiului Baia Mare

Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă

 

 

Lista funcționarilor publici care pot participa la examenul organizat din data de 28.09.2022 în vederea promovării în clasă a funcționarilor publici din cadrul

Primăriei Municipiului Baia Mare – Direcția Poliția Locală

 

         Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și prevederile art. 6 lit.a) din Ordinul  nr. 1932/2009, comisia de examen comunică următoarele rezultate privind cererile depuse de funcționarii publici pentru participarea la examenul de promovare în clasă :

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare al cererii candidatului

Rezultat

Funcția publică în care se poate  promova

Observaţii

1.

Nr. înregistrare cerere:

39550/2022

Aprobat

Polițist Local clasa I, grad profesional asistent

-

2.

Nr. înregistrare cerere:

39551/2022

Aprobat

Polițist Local clasa I, grad profesional asistent

-

3.

Nr. înregistrare cerere:

39553/2022

Aprobat

Polițist Local clasa I, grad profesional asistent

-

 

 

·       Candidații vor susţine proba scrisă în data de 28.09.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

 

 

  

Afişat astăzi  20.09.2022, ora 09:00 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare. 

Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...