Lista cuprinzând rezultatele finale obținute de candidați la concursul de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante Șef Serviciu Urbanism și Avize

16 August, 2022
      În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (15) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform prevederilor art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederile art. 67¹ din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului:
Nr. crt. Numărul de înregistrare al dosarului candidatului Rezultatul probei privind selecția dosarelor Punctaj proba scrisă Punctaj proba de interviu Punctaj final Rezultatul final
1. Număr de înregistrare 33097/21.07.2022 Admis 71,60 puncte 83,60 puncte 155,20 puncte Admis
 
      Afişat astăzi, 16.08.2022 la ora 12.20 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Descarcă fișiere atașate LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE FINALE
Se incarca...