Rezultatele obținute la selecția dosarelor depuse pentru recrutare Coordonator Activități în cadrul proiectului ''Respect Pentru Bunici''

14 Septembrie, 2020
Rezultatele obținute la  selecția dosarelor depuse
pentru recrutare COORDONATOR ACTIVITĂȚI în cadrul proiectului „RESPECT PENTRU BUNICI”, contract de finantare nr.POCU/436/4/4/127397, SMIS 2014+: 127397, finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 4:Incluziunea sociala; si combaterea saraciei, Prioritatea de investitii 9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific: 4.4 Reducerea numarului de persoane apartinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice
 
 
Nr. crt.
Numele și Prenumele
candidatului
Rezultatul selecției
dosarelor
Motivul respingerii
dosarului
1 Bancoș Raluca-Iulia Admis -
2 Hășmâșan Alexandrina-Nadina Admis -
3 Ilie Georgia-Loredana Admis -
4 Koșa Erik-Otto Admis -
5 Mikloș Anca-Alina Admis -
6 Vigh Anca-Alexandra Admis -
7 Vinț Adina-Maria Admis -
 
 
 
Afișat astăzi, 14.09.2020  ora  09:00, la sediul Direcției de Asistență Socială, Baia Mare, str. Dacia, nr.1 și pe site-ul Municipiului Baia Mare.
 
Interviul va avea loc în data de 14.09.2020 ora 13:00 la sediul Direcției de Asistență Socială, Baia Mare, str. Dacia, nr.1
Se incarca...