D.A.S. Baia Mare recrutează, în vederea încheierii de contracte de prestări servicii pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, 4 registratori medicali pentru Centrele de vaccinare împotriva COVID-19 de pe raza Municipiului Baia Mare

24 Septembrie, 2021
ANUNȚ

Direcția de Asistență Socială Baia Mare recrutează, în vederea încheierii de contracte de prestări servicii în baza prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 3 / 2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, 4 registratori medicali pentru Centrele de vaccinare împotriva COVID-19 de pe raza Municipiului Baia Mare.
 
Pot lucra în Centrul de vaccinare :
- în calitate de registrator medical - persoanele care au studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și care posedă cunoștințe de operare PC - nivel de bază .
Pentru activitatea prestată în cadrul Centrului de vaccinare, registratorii medicali beneficiază de plata pentru timpul efectiv lucrat cu tarif orar în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează :
- 20 lei brut/oră pentru registratori medicali.

Programul de lucru al Centrului de vaccinare este de luni pană duminică, iar programul individual de lucru va fi stabilit de Coordonatorul Centrului de vaccinare în funcție de disponibilitatea personalului .

Persoanele care își manifestă disponibilitatea de a lucra în cadrul Centrului de vaccinare vor depune la Biroul Resurse Umane al DAS Baia Mare str. Dacia nr.1 următoarele documente :
a) cerere pentru intrare în relație contractuală cu Direcția de Asistență Socială Baia Mare pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19 ;
b) carte de identitate - copie ;
c) CV în format Europas;
d) extras de cont bancar ( IBAN-ul în care se vor efectua plățile) .

Registratorii medicali care își defășoara activitatea la un furnizor de servicii medicale care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate, poate desfășura activitate în cadrul Centrului de vaccinare în afara programului de activitate stabilit și prevăzut în cadrul contractului încheiat cu aceasta
 
Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0262- 211949, int. 5 - Biroul Resurse Umane din Direcției de asistență Socială Baia Mare str. Dacia nr. 1.
 

Hîrb Elena Diana
Director General
 
Se incarca...