Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic de Detaliu ''Modificare PUD aprobat prin HCL 582/2018'' generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Reconstrucției nr. 26

11 Februarie, 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

ARHITECT ȘEF
 
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ
 
Str. Gheorghe Şincai 37
Fax: +40 262 212 332 
430311, Baia Mare, România   Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

ANUNȚ
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu pentru ”Modificare PUD aprobat prin HCL 582/2018” generat de imobilul situat în Baia Mare,Str.Reconstrucției nr.26 .
Publicăm azi 11.02.2020 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 11.02.2020
PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
PUD - Planul Urbanistic de Detaliu pentru ”Modificare PUD aprobat prin HCL 582/2018” generat de imobilul situat în Baia Mare, Str. Reconstrucției nr.26
 
 
Iniţiator:
Zahu Mircea Bogdan
 
Elaborator:
SC STUDIO Z - 2005 SRL
Specialist RUR : arh. Stoia Horea
 
 
 
 
”Modificare PUD aprobat prin HCL 582/2018” generat de imobilul situat în Baia Mare, Str.Reconstrucției nr.26

Zona studiată este cuprinsă în intravilanul municipiului Baia Mare, str Reconstrucţiei nr 26. Suprafaţa totală a zonei studiate este de 2441 mp.
Funcțiunea propusă: Locuinţă colectivă mică;
Regim de construire: izolat. 
Indicatori urbanistici propuşi:
    • POT maxim = 35%
    • CUT maxim= 0.9 
Regimul de înălţime al clădirilor: P+2E
    • Hmax= 10 m
Aliniere(retrageri faţă de limite) pt corpul 4 propus:
- faţă de limita de proprietate situată la vest la minimum 6,52m;
- faţă de limita de proprietate situată la est la minimum 5,00m;
- faţă de limita nordică: 4,26 m față de alinamientul stradal,
- faţă de limita sudică a zonei edificabile la 12,00 m față de corpul 3
Publicul este invitat să participe la consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 11.02 – 02.03.2020 asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37, jud. Maramureş, camera 13, în zilele de luni, între orele 12:00- 14:00, miercuri, între orele 9.00-12:00 și joi, între orele 13:00-15:00.
Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Baia Mare în Sala EUROPA, strada Gheorghe Şincai, nr. 37, la data de 21.02.2020, ora 13.00
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Mirela Ionce, din cadrul Direcţiei Urbanism, Baia Mare, str.Gheorghe Şincai, nr.37, telefon 0262 211001/182.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...