Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Modelare zonă cu activități mixte', generat de imobilul situat în Baia Mare, str Eliberării, f.n.

26 Iunie, 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

 
 
Str. Gheorghe Şincai 37
Fax: +40 262 212 332 
430311, Baia Mare, România   Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 211 001 Web: www.baiamare.ro

ANUNȚ
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal pentru Modelare zonă cu activități mixte, generat de imobilul situat în Baia Mare, Strada Eliberării, f.n.
Publicăm azi 26.06.2020 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 26.06.2020
  PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
PUZ - Planul Urbanistic Zonal pentru “Modelare zonă cu activități mixte”, generat de imobilul situat în Baia Mare, Strada Eliberării, f.n.
 
 
Iniţiator:
Asociația Logos Mission
 
Elaborator:
SC Arhihome SRL
 
 
 
 
Planul Urbanistic Zonal pentru Modelare zonă cu activități mixte, generat de imobilul situat în Baia Mare, Strada Eliberării, f.n.
Teritoriul care urmează să fie reglementat este localizat în intravilanul municiului Baia Mare, pe strada Eliberării, f.n., și este delimitat la est de strada Eliberării, iar în rest este delimitat de proprietăți private. Zona studiată cuprinde proprietățile identificate prin C.F. 126560 Baia Mare, nr. cadastral 126560 și tronsonul străzii Eliberării situat între intersecția cu str. Electrolizei și str. Vasile Lucaciu.
Suprafața totală a zonei studiate este de 10962 mp conform planului de situație și a extraselor de carte funciară.
Funcțiunea propusă:
Locuințe individuale în regim izolat
UTR A5_c:
 Indicatori urbanistici propuşi:
     • POT max = 70%
     • CUT max = 3 mp ADC/mp teren
Regimul de înălţime al clădirilor: S(D)+P+2
     • RHmaxim= 16 m la cornișă de la terenul sistematizat, se admit accente verticale cu înălțimea maximă de 25 m – turn semnalistică. 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 26.06.2020-10.07.2020 asupra documentelor disponibile pe siteul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informare-si-consultare-a-publicului-pentru-documentatii-de-urbanism/
 
Având în vedereHotararea nr.24/14.05.2020 a CNSU pentru instituirea stării de alerta pe teritoriul României, dezbaterea publică nu va mai avea loc, urmând ca observațiile publicului interesat să fie trimise electronic la următoarea adresa de mail: cic@baiamare.ro
Acestea vor respecta prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...