Anunțuri individuale din data de 23.11.2021 privind comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale

23 Noiembrie, 2021
PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
 
         Întrucât actele administrativ fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) și (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul Piştea Ioan-Cosmin, în calitate de consilier juridic, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile. 47 alin. (4) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate.
         În acest sens s-a afişat concomitent la sediul Direcţiei Taxe și Impozite şi pe pagina de Internet a Municipiului Baia Mare, anunţurile nr. 49.007 respectiv 49.017 din data de 23.11.2021.
Se incarca...