Anunţuri colective din data de 24.11.2022 pentru comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale


PROCES VERBAL


privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate


Întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat în data de 24.11.2022, concomitent la sediul Direcţiei Taxe și Impozite şi pe pagina de internet a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Baia Mare, anunţurile nr. 51016, respectiv 51039 din data de 24.11.2022
Se incarca...